درحال بار گذاری
ای شارژ - echarge

بسته‌های 3G 4G و LTE سیم کارت دائمی رایتل

کاربر گرامی: جهت جستجوی بهتر، می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

3 ماهه 35 گیگابایت+15گیگابایت 2تا 7صبح

بسته 90 روزه 35 گیگابایت+15گیگابایت 2تا 7صبح

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 950,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته اینترنتی 90روزه (35 گیگابایت به همراه 15 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

بسته اینترنتی 3 ماهه(35 گیگابایت به همراه 15 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 950,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

3ماهه 25 گیگابایت+10گیگابایت 2تا 7صبح

بسته 90 روزه 25 گیگابایت+10گیگابایت 2تا 7صبح

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 750,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

90روزه بسته اینترنتی (25 گیگابایت به همراه 10 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

بسته اینترنتی 3ماهه(25 گیگابایت به همراه 10 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 750,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

3ماهه 15 گیگابایت+5گیگابایت 2تا 7صبح

بسته 90 روزه 15 گیگابایت+5گیگابایت 2تا 7صبح

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 550,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته اینترنتی 90روزه (15 گیگابایت به همراه 5 گیگابایت هدیه ساعات2 تا 7 صبح)

بسته اینترنتی 3 ماهه (15 گیگابایت به همراه 5 گیگابایت هدیه ساعات2 تا 7 صبح)

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 550,000 ریال

خرید آنلاین