درحال بار گذاری
ای شارژ - echarge

بسته‌های 3G 4G و LTE سیم کارت دائمی رایتل

کاربر گرامی: جهت جستجوی بهتر، می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته اینترنتی 100 گیگابایت 1 ساله

بسته اینترنت 100 گیگابایت 365 روزه

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 2,200,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته اینترنتی365روزه (75 گیگابایت)

بسته اینترنتی 1ساله(75 گیگابایت)

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 1,590,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1 ساله 50 گیگابایت

بسته 365 روزه 50 گیگابایت

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 1,250,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته اینترنتی 365روزه (50 گیگابایت)

بسته اینترنتی 1ساله(50 گیگابایت)

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 1,250,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته اینترنتی 365روزه (50 گیگابایت)

بسته اینترنتی 1ساله(50 گیگابایت)

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 1,250,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ساله 50 گیگابایت

365روزه (50 گیگابایت)

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 1,190,000 ریال

خرید آنلاین