درحال بار گذاری
ای شارژ - echarge

بسته‌های 3G 4G و LTE سیم کارت دیتا رایتل

کاربر گرامی: جهت جستجوی بهتر، می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

3ماهه 35 گیگابایت

90روزه (35 گیگابایت به همراه 15 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 950,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

3ماهه 25 گیگابایت

90روزه (25 گیگابایت به همراه 10 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 750,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

3ماهه 15 گیگابایت

90روزه (15 گیگابایت به همراه 5 گیگابایت هدیه ساعات2 تا 7 صبح)

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 550,000 ریال

خرید آنلاین