ای شارژ - echarge

بسته‌های 3G 4G و LTE سیم کارت دیتا رایتل

کاربر گرامی: جهت جستجوی بهتر، می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

1روزه (3 گیگابایت)

1روزه (3 گیگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 95,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

1روزه (2.5 گیگابایت)

1روزه (2.5 گیگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 89,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

1روزه (1 گیگابایت)

1روزه (1 گیگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 62,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

1روزه (500 مگابایت)

1روزه (500 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 47,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

1روزه (300 مگابایت)

1روزه (300 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 37,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

1روزه (200 مگابایت)

1روزه (200 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 30,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

1روزه (100 مگابایت)

1روزه (100 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 20,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

1روزه (50 مگابایت)

1روزه (50 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 14,000 ریال

خرید آنلاین