درحال بار گذاری
ای شارژ - echarge

بسته‌های 3G 4G و LTE سیم کارت دیتا رایتل

کاربر گرامی: جهت جستجوی بهتر، می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

7روزه (6 گیگابایت)

7روزه (6 گیگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 189,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

7روزه (5 گیگابایت)

7روزه (5 گیگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 170,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

7روزه (3 گیگابایت)

7روزه (3 گیگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 139,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

7روزه (1 گیگابایت)

7روزه (1 گیگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 95,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

7روزه (500 مگابایت)

7روزه (500 مگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 69,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

7روزه 100 مگابایت

بسته اینترنت 7 روزه (100 مگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 22,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 4G LTE

7روزه 3 گیگابایت(ساعات افت مصرف)

بسته اینترنت 7 روزه 3 گیگابایت-ویژه ساعت افت مصرف

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 15,000 ریال

خرید آنلاین