ای شارژ - echarge
شارژ ایرانسل مودم FD-M60-B1 با سیم کارت FD-LTE (4G)

شارژ ایرانسل مودم FD-M60-B1 با سیم کارت FD-LTE (4G)

خدمات ایرانسل

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته 120 روزه 18 گیگابایت

بسته 120 روزه 18 گیگابایت

مدت زمان : 4 ماهه

مبلغ: 1,180,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته 120روزه 15 گیگابایت

بسته 120روزه 15 گیگابایت

مدت زمان : 4 ماهه

مبلغ: 835,000 ریال

خرید آنلاین