ای شارژ - echarge
شارژ ایرانسل مودم FD-M60-B1 با سیم کارت FD-LTE (4G)

شارژ ایرانسل مودم FD-M60-B1 با سیم کارت FD-LTE (4G)

خدمات ایرانسل

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته 90 روزه 30 گیگابایت

بسته 90 روزه 30 گیگابایت

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 1,950,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته 90 روزه 10 گیگابایت

بسته 90 روزه 10 گیگابایت

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 760,000 ریال

خرید آنلاین