درحال بار گذاری
ای شارژ - echarge

بسته‌های 3G 4G و LTE سیم کارت اعتباری همراه اول

کاربر گرامی: جهت جستجوی بهتر، می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

آلفا+ 7 گيگابايت 30 روزه

30 روزه 7 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 282,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 15 گيگابايت

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 15 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 274,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

آلفا+ 5 گيگابايت 30 روزه

30 روزه 5 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 236,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 10 گيگابايت

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 10 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 219,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

آلفا+ 4 گيگابايت 30 روزه

30 روزه 4 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 213,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

اينترنت آلفا+ 30 روزه 3 گيگابايت

'بسته اينترنت آلفا+ 30 روزه 3 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 190,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 7 گيگابايت

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 7 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 184,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

30 روزه 7 گیگابایت (انارستان)

بسته اینترنت انارستان 1 ماهه 7 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 179,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

30 روزه 5 گیگابایت (انارستان)

بسته اینترنت انارستان 1 ماهه 5 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 169,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 5 گيگابايت

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 5 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 154,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

اينترنت آلفا+ 30 روزه 2 گيگابايت+200 مگابايت هديه صبحانت

بسته اينترنت آلفا+ 30 روزه 2 گيگابايت+200 مگابايت هديه صبحانت (6صبح تا 12ظهر)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 139,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

30 روزه 4 گیگابایت (انارستان)

بسته اینترنت انارستان 1 ماهه 4 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 129,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 3 گيگابايت

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 3 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 124,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 2 گيگابايت

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 2 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 104,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

اينترنت آلفا+ 30 روزه 1 گيگابايت+100 مگابايت هديه صبحانت

بسته اينترنت آلفا+ 30 روزه 1 گيگابايت+100 مگابايت هديه صبحانت (6صبح تا 12ظهر)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 104,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

آلفا+ 12 گيگابایت شبانه، 1 ماهه

1 ماهه، شبانه 12 گيگابایت - 6 صبح تا 12 ظهر

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 100,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

30 روزه 2 گیگابایت (انارستان)

بسته اینترنت انارستان ماهانه 2 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 107,910 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

30 روزه 1 گیگابایت (انارستان)

بسته اینترنت انارستان 1 ماهه 1 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 81,750 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

آلفا+ 30 روزه شبانه 12 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 30 روزه شبانه 12 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 59,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

اينترنت آلفا+ 30 روزه شبانه 12 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 30 روزه شبانه 12 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 59,000 ریال

خرید آنلاین