درحال بار گذاری
ای شارژ - echarge

بسته‌های 3G 4G و LTE سیم کارت اعتباری رایتل

کاربر گرامی: جهت جستجوی بهتر، می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات رایتل

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (3 گیگابایت)

1روزه (3 گیگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 95,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

1 روزه 2.5 گیگابایت

بسته 1 روزه 2.5 گیگابایت

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 92,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه 1 گیگابایت

1روزه (1 گیگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 62,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

1 روزه 1 گیگابایت

بسته 1 روزه 1 گیگابایت

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 62,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه 500 مگابایت

1روزه (500 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 47,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه 300 مگابایت

1روزه (300 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 37,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه 200 مگابایت

1روزه (200 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 30,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه 100 مگابایت

1روزه (100 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 20,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 3G 4G

1 روزه 50 مگابایت

بسته 1 روزه 50 مگابایت

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 14,000 ریال

خرید آنلاین