ای شارژ - echarge

بسته‌های ترکیبی سیم کارت دائمی رایتل

خرید بسته ترکیبی مکالمه، اینترنت، پیامک و رومینگ ویژه سیم کارت‌های دائمی رایتل

خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

800 دقیقه تماس صوتی درون و برون شبکه 30 روزه

800 دقیقه تماس صوتی درون و برون شبکه 30 روزه

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 290,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

500 دقیقه تماس صوتی درون و برون شبکه 30 روزه

500 دقیقه تماس صوتی درون و برون شبکه 30 روزه

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 190,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

150 دقیقه تماس صوتی درون و برون شبکه 30 روزه

150 دقیقه تماس صوتی درون و برون شبکه 30 روزه

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 90,000 ریال

خرید آنلاین