درحال بار گذاری
ای شارژ - echarge

بسته‌های اینترنت ثابت شارژ مودم ایرانسل TD-LTE سیم کارت دائمی

کاربر گرامی: جهت جستجوی بهتر می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ساله 360گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 365 روزه 360گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 4,990,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ساله 260گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 365 روزه 260گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 3,700,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

6ماهه 260گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 180 روزه 260گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 3,400,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

6ماهه 200گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 180 روزه 200گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 2,700,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ساله 160گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 365 روزه 160گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 2,400,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

6ماهه 160گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 180 روزه 160گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 2,200,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

6ماهه 120گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 180 روزه 120گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 1,800,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

3ماهه 140گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 90 روزه 140گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 1,700,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ساله 80گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 365 روزه 80گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 1,400,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

6ماهه 80گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 180 روزه 80گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 1,250,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

3ماهه 70گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 90 روزه 70گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 950,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

6ماهه 40گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 180 روزه 40گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 790,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 300 گیگا بایتی (2 تا7)دائمیTDD

بسته 30 روزه300 گیگا بایتی (2 تا7)دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 750,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

3ماهه 45گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 90 روزه 45گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 700,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

3ماهه 35گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 90 روزه 35گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 620,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 42گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 30 روزه 42گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 595,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 200 گیگا بایتی (2 تا7)دائمیTDD

بسته 30 روزه200 گیگا بایتی (2 تا7)دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 550,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 32گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 30 روزه 32گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 520,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

3ماهه 25گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 90 روزه 25گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 515,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 24گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 30 روزه 24گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 440,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 20گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 30 روزه 20گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 400,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 16گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 30 روزه 16گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 355,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

7روزه 14 گیگا بایتی دائمیTDD

بسته هفتگی 14 گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 325,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 12 گیگابایت دائمیTDD

بسته 30 روزه 12گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 305,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 100 گیگا بایتی (2 تا7)دائمیTDD

بسته 30 روزه100 گیگا بایتی (2 تا7)دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 300,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 9گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 30 روزه 9گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 255,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

7روزه 10 گیگا بایتی دائمیTDD

بسته هفتگی 10 گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 250,000 ریال

خرید آنلاین

لطفا قبل از خرید بسته های نامحدود اینترنت نسل 4 ثابت، شرایط و قوانین استفاده را مطالعه کنید.
 
بسته‌‌های نامحدود با در نظر گرفتن خط مشی استفاده منصفانه، از حجمی نامحدود برخوردار هستند.
طبق خط مشی استفاده منصفانه در صورت استفاده بیش از «سقف استفاده منصفانه»، حداکثر سرعت اینترنت شما به 256 کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‌یابد. سقف استفاده منصفانه برای بسته های مختلف عبارت است از:
 
بسته تا 2 مگابیت بر ثانیه ماهانه 40 گیگابایت
بسته تا 4 مگابیت بر ثانیه ماهانه 60 گیگابایت
بسته تا 8 مگابیت بر ثانیه ماهانه 80 گیگابایت
 
امکان خرید همزمان بیش از یک بسته نامحدود وجود ندارد.
 
اگر در حساب خود بسته حجمی دارید، پس از پایان آن برای خرید بسته های اینترنت نامحدود اقدام کنید زیرا در زمان خرید همزمان بسته‌های اینترنت نامحدود و حجمی، صرفنظر از تاریخ پایان بسته، ابتدا بسته‌های حجمی و سپس بسته‌های اینترنت نامحدود مصرف می‌شوند .همچنین، تاریخ شروع بسته از زمان خرید درنظر گرفته می‌شود. بنابراین مسئولیت خرید بسته‌های متعدد بر عهده مشترک است.
 
در صورت خرید بسته‌های حجمی و نامحدود به صورت همزمان، سرعت بسته‌ها متفاوت خواهد بود. بدین‌صورت‌ که تا زمانی که مشترک از بسته حجمی استفاده می‌کند سرعت بدون سقف خواهد بود اما در زمان استفاده از بسته نامحدود، سرعت به 2 مگابیت تا 8 مگابیت بر ثانیه کاهش می‌یابد.