درحال بار گذاری
ای شارژ - echarge

بسته‌های اینترنت ثابت شارژ مودم ایرانسل TD-LTE سیم کارت دائمی

کاربر گرامی توجه نمایید:

به صورت پیش فرض تمامی مودم‌های TD-LTE ایرانسل با سیم کارت اعتباری ارائه می‌گردد.

جهت جستجوی بهتر می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ساله 360گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 365 روزه 360گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 4,990,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ساله 260گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 365 روزه 260گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 3,700,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

6ماهه 260گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 180 روزه 260گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 3,400,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

6ماهه 200گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 180 روزه 200گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 2,700,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ساله 160گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 365 روزه 160گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 2,400,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

6ماهه 160گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 180 روزه 160گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 2,200,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

6ماهه 120گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 180 روزه 120گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 1,800,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

3ماهه 140گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 90 روزه 140گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 1,700,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ساله 80گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 365 روزه 80گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 1,400,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

6ماهه 80گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 180 روزه 80گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 1,250,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

3ماهه 70گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 90 روزه 70گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 950,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

6ماهه 40گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 180 روزه 40گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 790,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 300 گیگا بایتی (2 تا7)دائمیTDD

بسته 30 روزه300 گیگا بایتی (2 تا7)دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 750,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

3ماهه 45گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 90 روزه 45گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 700,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 8 مگابیت نامحدود دائمی TDD

بسته 8 مگابیت نامحدود ماهیانهTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 695,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

3ماهه 35گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 90 روزه 35گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 620,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 42گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 30 روزه 42گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 595,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 200 گیگا بایتی (2 تا7)دائمیTDD

بسته 30 روزه200 گیگا بایتی (2 تا7)دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 550,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1 ماهه 4 مگابیت نامحدود دائمیTDD

بسته 4 مگابیت نامحدود ماهیانهTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 520,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 32گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 30 روزه 32گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 520,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

3ماهه 25گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 90 روزه 25گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 515,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1 ماهه 2 مگابیت نامحدود دائمیTDD

بسته 2 مگابیت نامحدود ماهیانهTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 440,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 24گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 30 روزه 24گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 440,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 20گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 30 روزه 20گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 400,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 16گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 30 روزه 16گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 355,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

7روزه 14 گیگا بایتی دائمیTDD

بسته هفتگی 14 گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 325,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 12 گیگابایت دائمیTDD

بسته 30 روزه 12گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 305,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 100 گیگا بایتی (2 تا7)دائمیTDD

بسته 30 روزه100 گیگا بایتی (2 تا7)دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 300,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

1ماهه 9گیگا بایتی دائمیTDD

بسته 30 روزه 9گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 255,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات ایرانسل

پوشش شبکه: TD-LTE

7روزه 10 گیگا بایتی دائمیTDD

بسته هفتگی 10 گیگا بایتی دائمیTDD

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 250,000 ریال

خرید آنلاین