ای شارژ - echarge

بسته‌های ترکیبی سیم کارت اعتباری همراه اول

خرید بسته ترکیبی مکالمه، اینترنت، پیامک و رومینگ ویژه سیم کارت‌های اعتباری همراه اول

خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

8 روزه رومينگ ترکيبي عراق

بسته 8 روزه رومينگ ترکيبي عراق(20 دقیقه مکالمه ایران+20 دقیقه مکالمه داخلی+100 مگابایت اینترنت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 2,200,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

30 روزه 500 دقیقه (انارستان)

بسته مکالمه انارستان 1 ماهه 500 دقیقه درون شبکه و ثابت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 279,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

30 روزه 250 دقیقه (انارستان)

بسته مکالمه انارستان 1 ماهه 250 دقیقه درون شبکه و ثابت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 149,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

30 روزه 150 دقیقه (انارستان)

بسته مکالمه انارستان 1 ماهه 150 دقیقه درون شبکه و ثابت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 94,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

30 روزه 100 دقیقه (انارستان)

بسته مکالمه انارستان 1 ماهه 100 دقیقه درون شبکه و ثابت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 69,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

30 روزه 70 دقیقه (انارستان)

بسته مکالمه انارستان 1 ماهه 70 دقیقه درون شبکه و ثابت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 54,000 ریال

خرید آنلاین